SATIŞ SÖZLEŞMESİMADDE 1- TARAFLAR

1.1 - SATICI
Ünvanı : ZULA HEYECAN SPORLARI TİC. A.Ş.
Adresi: ŞEHİT AHMET SOK. NO:16-18 D:4 MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İSTANBUL
Tel: +90 212 265 17 11  E-mail:
zula@zulamatik.com

1.2 - ALICI
Satıcı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş yapan ve online olarak bu siparişe ve sözleşme koşullarına onay veren kişi olarak ALICI;
Alıcı Adı/Soyadı:
Adresi:
E-mail:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

MADDE 2 - KONU ve SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait zulamatik.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve söz konusu sitede nitelikleri ve satış fiyatı gibi detayları belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ve 4822 Sayılı Kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu sözleşmenin konusu ürün veya ürünlerin cinsi veya türü, miktarı, marka veya modeli, rengi, satış bedeli gibi bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir:

MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER
3.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI internet sitesinden hiçbir koşulda alışveriş yapamaz.
3.2 - Tüm siparişler, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliye, fatura ve/veya irsaliyeli fatura eşliğinde yasal süreyi aşmamak üzere teslim edecektir. Sadece sevk irsaliyesi ile gönderilen ürünlerin faturaları, bilahare fatura adresine postalanacaktır. Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır. ALICI internet sitesinden kredi kartı, havale veya EFT ile alışveriş yapabilir. kredi kartından işbu sözleşme uyarınca ALICI tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı ya da bu tutardaki havale - EFT bedelinin satıcı hesabına ulaştığının SATICI yetkilileri tarafından tespit edildiği an söz konusu siparişlerin işleme alınması mümkün bulunmaktadır. Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, SATICI hesabına iki gün içinde ALICI ödemelerinin geçmemesi durumunda siparişler iptal edilmektedir.
3.3 - ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, SATICI'nın fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, sözleşme konusu malın teslim ve ifa süreleri, ALICI'nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI veya sağlayıcının açık adres - telefon ve varsa diğer erişim bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
3.4 - ALICI tarafından online siparişi verilen ürün, mevzuatta öngörülen süreyi aşmayacak şekilde ve internet sitesinde detayları verilen ve mevzuata uygun süreler dahilinde ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adresteki kişilere teslim edilir. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması veya söz konusu adresteki kişilerin ürünü teslim almaması gibi durumlardan SATICI sorumlu değildir. Teslim anında ALICI'nın veya teslim edilmesini istediği kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi, SATICI teslim yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz yerine getirmiş addedilecektir. Bu nedenle teslimat sorunları yaşanmaması için sistemde kayıtlı olan fatura ve teslimat adreslerinin tam ve eksiksiz olmasına ALICI'nın ayrıca dikkat göstermesi gerekmektedir.
3.5 - Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürünler hakkında kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.
3.6 - Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. Mücbir sebep olması halinde SATICI bu durumu gene online şekilde bildirecek, ALICI ise durumdan derhal SATICI'yı haberdar edecektir. Mücbir sebep tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kaynaklanan sorumluluklarını, mücbir sebebin devam ettiği müddet dahilinde durduracaktır. İşbu mücbir sebep hali 5 (beş) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğar.
3.7 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.8- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin online onaylanmış olması, imzalı nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve ilaveten satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka nezdinde iptal edilir ise, SATICI'nın ürünün teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu ALICI kabul eder.
3.9- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun, ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş ve eksiksiz biçimde göndermesi zorunludur. Nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
3.10- Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4822 Sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikhükümleri uygulanır.

MADDE 4 - CAYMA HAKKI
4.1-ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail ve telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI'ya iadesi, 395 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
4.2-İade veya değiştirilmesi istenen ürünlerin ambalajlarında meydana gelebilecek hasarlar ürünlerin yeniden satışa sunulmasını engelleyeceğinden söz konusu ürünlerin kargoda hasar görmeyecek şekilde ve yeniden satılabilir durumda SATICI'ya gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER
5.1-Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.
5.2-Kargo Bedeli eğer sipariş tutarı 100TL üzerinde ise SATICI Tarafından karşılanacaktır.
5.3- Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin Bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul eder.
5.4- Kredi kartına iade talebi bulunması halinde, ALICI'ya nakit iadesi yapılması mümkün değildir. Kredi kartı iadeleri, Bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılmaktadır.

MADDE 6 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
ZULA HEYECAN SPORLARI TİC. A.Ş.

ALICI